I smrt upravuje zákon

Pokud nám odejde milovaný člověk, chceme se s ním důstojně rozloučit, a to tak, jak si přál. Zařizování pohřbu není nic příjemného, v pohřebním ústavu vám jistě vyjdou se vším vstříc, ale je to hlavně zátěž na psychiku, ten, komu odejde někdo blízký, prochází těžkou duševní zkouškou.
Jestli nevíte, na koho se obrátit, určitě vám pomohou vybrat ten správný pohřební ústav stránky Sdružení pohřebnictví. Pokud dojde k úmrtí doma, vše je jen na vaší volbě, případně na posledním přání zemřelého. Jestliže doje ke smrti v nemocnici, lhůta pro zajištění pohřbu činí devadesát šest hodin.
bílá rakev.jpg
Veškeré postupy týkající se poslední cesty se řídí zákonem o pohřebnictví č. 193/2017 Sb., Zákon o pohřebnictví (vystřídal do té doby platný zákon č. 256/2001 Sb.) . Tento právní předpis upravuje vše, co se týká smrti od rakví, uložení těl, balzamace i samotných hřbitovů. Důvodem této úpravy bylo hlavně to, aby zákon o pohřebnictví byl v souladu se zákoníkem občanským.
Zásadní změnou je především novela týkající se provozování pohřební služby, krematorií a samotné konzervace. Na všechny tyto úkony musí být vystavena koncese. Ten, kdo o takovou koncesi zažádá, by měl splňovat jistá kritéria, tedy požadovaný stupeň vzdělání s praxí, pokud se týká balzamování, osoby ji provádějící nemusí mít vystudovanou zdravotnickou školu. Měli by však projít speciálním kurzem, aby tuto činnost mohly vykonávat.
socha na hrobě.jpg
Poté, co nabyl účinnosti nový zákon, musí provozovatelé předložit provozní řád hygienické stanici příslušné místo podnikání a požádat o jeho schválení, vše musí být v souladu se zákonem. Pro majitele pohřebních ústavů to znamená další administrativní zátěž, nad dodržováním všech ustanovení pak dohlíží kromě zmíněných hygienických stanic i úřady živnostenské a krajské.

Hypotéka od Komerčky

Komerční banka je jednou z našich nejstarších bank, počet jejích klientů neustále roste.
Pro účely bydlení nabízí kromě klasické a americké hypotéky i další možnosti spojené s bydlením, rekonstrukcí, přestavbou či koupí bytového vybavení.
štítek na klíčích
Klasická hypotéka
Částku je možné poskytnout do výše až 90% zastavené nemovitosti se splatností 30 let. Koupit lze nemovitost, družstevní byt, vypořádat spoluvlastnické či dědické nároky, rekonstrukci či modernizaci, výstavbu nového domu, příp. přefinancovat již poskytnuté úvěry.

Americká hypotéka
Pokud máte možnost zastavit nemovitost ve vašem vlastnictví a využít půjčku na cokoliv, je zde americká hypotéka. Poskytnuta může být do 70% ceny nemovitosti od 200 000,- Kč až do výše 10 milionů korun se splatností do 20 let a půjčené peníze lze čerpat po dobu dvou let. Výhodou je, že nemusíte dokládat, na co konkrétně jste peníze použily.

Předhypoteční úvěr
Poskytuje se na krátkou dobu pro případ financování bydlení, pokud ještě není možné zajištění nemovitostí, lze jej také využít na rekonstrukci, příp. na proplacení zálohových faktur. Bez zajištění může být poskytnut do částky tří milionů korun. Jeho čerpání je účelové a musí být doloženo požadovanými doklady.
konstrukce dřevostavby
Rychloúvěr
V případě, že máte uzavřené stavební spoření a potřebujete poskytnout určitou částku, je zde překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Využít ho lze, aniž jsou splněny podmínky pro čerpání běžného úvěru, není nutný ručitel ani zástava a max. poskytnutá částka je 700 000,- Kč. Kromě rekonstrukce je možné finanční prostředky použít i na vybavení bytu.
Hypotéku je možné sjednat i prostřednictvím internetu, vyhodnocení žádosti je dle platného ceníku zpoplatněno 2 900,- Kč, vyhodnocení rizik se pohybuje od 1 000,- Kč do 4 500,- Kč, je však možné využít různých akcí, kdy jsou poskytovány slevy na poplatcích.

Výše Vašeho příjmu naději nepohltí


dům, plot, strom, světla

Vaše situace není opravdu příliš nadějná na získání potřebného množství finančních prostředků, abyste mohli konečně slušně bydlet. To je fakt, se kterým se na první pohled nedá nic dělat.

Ale na pohled druhý je téměř jisté, že rčení o naději, která umírá naposled, má něco do sebe.

Takže, co vlastně potřebujete?
1.     Sehnat dostatečně velkou sumu peněz, která pokryje koupi domu.
2.     Mít dostatečně vysoký příjem, který Vám umožní dosáhnout na hypotéku.
3.     Vymazání záznamu v registru dlužníků, abyste měl, tzv. čistý štít pro svou banku.

A jaká je Vaše současná situace? Nemáte ani jednu z těchto tří potřeb? Tak to je nemilé. Ale nepropadejte panice.

Naději opravdu máte.
Pořád je tu řeč o Vaší bance. Ale uvažoval jste někdy o jiném způsobu, jak získat potřebný obnos peněz? Například americká hypotéka bez dokládání příjmu Vám může poskytnout to, o co usilujete ve své bance.
Možná se trochu obáváte, že tato možnost zavání nějakým pofidérním poskytováním peněz. Pak tedy zkuste přemýšlet o tom, jak je možné, že vše je ošetřeno smlouvou, kterou po důkladném pročtení podepíšete i Vy.

·        Splácíte tak, abyste mohl, to znamená až třicet let.
·        Zápis v registru nikomu nepřekáží. Tím pádem můžete jednu ze svých potřeb škrtnout.
·        Registr dlužníků je v podstatě jen Váš problém. I ten si můžete škrtnout.
·        No a peníze, které potřebujete, je nutné kombinovat s americkou hypotékou bez dokládání příjmu s Vaší současnou rezervou peněz.

Jestli Vám toto vyhovuje, v klidu se můžete zavázat k dohodnutým splátkám. Vaše naděje na vytoužené bydlení máte rázem k dispozici!

Jak to bylo na začátku?
Byl jste frustrovaný, smutný, nebo snad v beznadějné situaci?
Jak jste na tom nyní?
Podle dostupných informací se cítíte nadějně, odpočinutě? Už konečně dobře spíte? Nebo už snad bydlíte? Ne, to jistě ještě ne. Ale naději máte, viďte? A ta dělá divy!

ruka, oranžové a růžové banovky