Jak překlenout nelehké začátky podnikání?

Začátky bývají v mnohých ohledech velmi náročné, no a v podnikání tomu samozřejmě není jinak. Každý si v duchu říká, že na tom nemůže být nic až tak těžkého. Vést skupinu lidí přece dokáže každý. Ovšem z tohoto mylného přesvědčení vás probudí až realita všedního dne. Tedy za předpokladu, že jste se rozhodli podnikání naplno skutečně věnovat. Začínající firmy to nemají vůbec jednoduché. Trh už je zkrátka přesycen a nakonec přežijí jen ti skutečně nejhouževnatější. To vyplývá ze statistik, podle kterých nepřežije každá druhá firma první rok od svého vzniku. Žijeme však v 21. století, proč tedy nevyužít moderní technologii k propagaci, která dokáže zacílit na konkrétní skupinu zákazníků.

Sociální média

 • Sociální sítě

Kdo na nich není, jakoby nebyl. Ano, až takovou sílu mohou sociální sítě skutečně mít. Všichni alespoň jednu z nich máme na svých telefonech a s určitostí na ní strávíme denně několik minut či dokonce hodin. Sociální sítě jsou tedy silná platforma, kterou ke své propagaci v dnešní době již využívá většina firem. Televizní reklama je pomalu na ústupu a je považována spíše za předražený přežitek s malým dosahem. Založit si vlastní profil na sociálních sítích je ještě stále zdarma, i když už v tomto ohledu nejsou podmínky natolik benevolentní, jako tomu bylo ještě před pár lety.

Digitální marketing

 • PPC reklama

Jak vypadá ppc reklama? Jedná se o druh reklamy, kdy inzerent neplatí za samotné umístění na web, ale až za jednotlivé prokliky na daný odkaz. Co je ppc kampaň? Jedná se vlastně o chytrou a cenově dostupnou kampaň pro začínající firmy a e-shopy, které mají zatím k dispozici jen omezený finanční rozpočet.

PPC reklama má tu výhodu, že jsou téměř okamžitě k dispozici sledovatelné výsledky. Inzerent dá do reklamy jen tolik, kolik si skutečně může dovolit. Navíc je tímto způsobem možno skutečně cíleně oslovovat potencionální zákazníky.

Bez vody není spokojený život

Stalo se už naprostou samozřejmostí, že kdykoliv potřebujeme vodu, zamíříme k nejbližšímu vodovodnímu kohoutku, který obvykle bývá pohodlně na dosah, protože ho najdeme snad v každé budově a pomalu každém bytě, kanceláři a podobně. Dojdeme si k němu, otočíme jím a jsme spokojeni, protože nám z něj rázem taková voda teče. Nebo jsme zaskočeni a krajně znepokojeni, pokud se tak neděje.

Stejně obvyklé nám pak připadá i to, co se k takové z vodovodu vycházející vodě pojí, a to ať už jde o umyvadla, sprchy, vany, toalety, bidety, dřezy a podobně. Ani nad tím už se dnes nepozastavujeme, i od toho automaticky očekáváme, že nám to splní to, co od toho očekáváme. A i zde jsme logicky v nepříjemném duševním rozpoložení, pokud to nefunguje tak, jak by to fungovat mělo.

vodovodní armatura

A co s tím, když něco odmítne poslušnost? Jak se zachovat, když nám voda domů nebo do jiného vodovodem vybaveného objektu neteče, případně teče tam, kde si to nepřejeme? Co si počít, když nás ne a ne opustit nějaké ty splašky, protože odpadní potrubí ne a ne tyto někam odvést?

Když na podobných zařízeních něco selže, obvykle se spoléháme na pomoc instalatérů. A sice proto, že tito jsou vesměs těmi jedinými lidmi, kteří si se vším, co zde hrozí, dokážou poradit, kteří dokážou vybudovat nebo opravit vše, co potřebujeme.

tekoucí voda

A je ideální, když máme nejen schopné instalatéry, ale také jsou tu pro nás tito kdykoliv. Když totiž drží takoví instalatéři pohotovost, mohou nám urychleně pomoci i v případě jakékoliv nečekané havárie, při níž ‚to hoří‘. Což je logicky pomoc nad zlato. Nad zlato, ale současně i za velice příznivou cenu.

A proto se právě na výše zmíněnou firmu vyplatí obrátit, když je nám zapotřebí nějaká ta montáž, oprava či rekonstrukce něčeho, co se k instalatérské branži váže. Protože tady se všichni dočkáme pomoci té nejvyšší kvality, na kterou je spolehnutí.

Online sledování zásilek

Dnes snad každá doručovatelská a přepravní společnost nabízí službu k online sledování zásilek, ale mnoho lidí o tom stále neví a nebo nedokáže tuto funkci plně využít.
doručovací dodávka
Důležité je při podání zásilky převzetí a nevyhození podacího lístku nebo jiného dokladu. Ten kromě příjemce a odesílatele obsahuje i důležité informace ke sledování zásilky. Aby byl lístek platný, musí být vždy potvrzený nebo podepsaný od pracovníka, který zastupuje přepravní společnost. Na dokladu jsou také zpravidla údaje o velikosti nebo hmotnosti zásilky. Nezapomeňte uvést, pokud se jedná o křehké zboží nebo o zboží, které musí být postaveno pouze na jednu stranu. Tyto zásilky musí být řádně označené.
Každá zásilka má své unikátní číslo a to je uvedené na lístku. Podle tohoto čísla lze zásilku sledovat na internetu pomocí služby, které se často říká track&trace. Po zadání čísla na webu se Vám ihned zobrazí informace, kde se zásilka nachází a nebo zda jej příjemce přijal či odmítl. Když se Vám bude zdát, že zásilka na jednom místě čeká příliš dlouho, kontaktujte přepravní společnost, zjistěte si její opravdový stav a ujistěte se, že není ztracena.
Vhodným prostředkem ke sledování zásilky je také možnost nechat si zasílat informace pomocí SMS na mobilní telefon, případně lze zásilku sledovat pomocí automaticky zasílaných emailů. Nejmodernější přepravní společnosti nabízejí aplikace pro Android a iOS, díky kterým můžete mít stav své zásilky plně pod kontrolou.
krabice na autě
Vzhledem k množství posílaných dopisů a balíků není výjimkou, že se některé zásilky zatoulají a jejich cesta k příjemci je zdlouhavá. Balíček může být častou manipulací poškozen a nebo se dokonce  může  ztratit. Používejte online sledování zásilek a jakmile se Vám něco nebude zdát, kontaktujte přepravce, možná tak zachráníte svoji zásilku před zničením nebo ztracením a nezklamete tak příjemce.

Když stavět, tak jedině s profíky!

Plánování rekonstrukce vašeho domu nebo počáteční stavění vašeho pozemku, už jen ve vašich představách vypadá nesmírně náročně. Jelikož je to práce, která se neudělá ze dne na den a při nedostatečných zkušenostech a času, se může protáhnout i na několik let, ukloňte se i vy k možnosti, najmout si stavební firmu.
hromada písku

Srovnat zem s pomocí bagru

Ti, co vlastní bagr dobře vědí, že bez jejich služeb, by to často vůbec nešlo. Mnoho soukromníků, ale i velkých firem, má proto k dispozici bagr, který vám rychle a bez zdlouhavého čekání nabídne služby, které jsou pro výstavbu více než nutné. Nemějte obavy obrátit se i na soukromé osoby, kterých služby jsou často levnější. I přes tento fakt, bude jejich práce efektivní a spolehlivá.

Rekonstrukce interiéru

Jestli nechcete vaši rekonstrukci zbytečně protahovat, obraťte se na stavební firmu. S jejich službami vám poskytnou snadnou a precizní práci, díky které budete mít jistotu, že se vaše plány přiblíží skutečnosti.
Jaké služby vám může stavební firma nabídnout? Jedná se o rekonstrukce:
1.     Kuchyně
2.     Koupelny včetně WC
3.     Garáže a sklepu
4.     Celého interiéru
5.     a mnoho z nich nabízí i dodatkové služby kompletního úklidu po stavbě
Nechat si postavit váš dům nebo ho zrekonstruovat tak nebude tolik náročné, jako kdybyste se do toho pustili sami. Při správném hledání narazíte i na firmy, které nejsou zbytečně prodražené a nabízí skutečně profesionální služby.
figurky řemeslníků

Na co dbát v průběhu stavby?

I když jsou stavební firmy více než rychlé a zdají se být spolehlivé, je dobré mít všechno dění pod palcem a pod dozorem. Měli byste proto průběžně kontrolovat chod celé stavby a rekonstrukce, zajímat se o vše co dělají a občas váš dům i navštívit, když víte, že to nebudou dělníci čekat. Budete mít přehled o tom, jak doopravdy pracují a jestli vše probíhá tak, jak i má.
RADA NA ZÁVĚR:Nadměrné přestávky na odpočinek a práci, která není na sto procent, rozhodně netolerujte a vyvoďte následky s vedením firmy. Platíte přece za služby, které mají být na špičkové úrovni, nikoliv za lenošení a flákání!

Pomoc potřebným

Pojďme si nejprve přiblížit termín pečovatelská služba. Jde v podstatě o službu, která se provádí buď přímo v terénu, nebo ambulantně a je určena těm, kteří mají nějakým způsobem omezenou schopnost postarat se o sebe sami. A to z různých důvodů. Z důvodu věku, nemoci, postižení. Pečovatelská služba se neomezuje jen na klienty se sníženou schopností soběstačnosti. Poskytuje svou pomocnou ruku i v rodinách s dětmi. Svou působností patří pečovatelská služba do okruhu sociálních služeb, má své zákonné zakotvení i vyhlášku MPSV.
ruce na holi

Kdo a co

Výkon pečovatelské služby nemůže samozřejmě provozovat každý a za jakýchkoliv podmínek. Zákon o sociálních službách přesně definuje, kdo může tyto služby poskytovat a i jakým způsobem. Pro činnost pečovatelské služby je především třeba se zaregistrovat a dále se pojistit pro případ odpovědnosti. Registrovat se mohou poskytovatelé do registru sociálních služeb, který je k nalezení na příslušném krajském úřadě. Mezi poskytovatele pečovatelských služeb řadíme fyzické osoby, nestátní neziskové organizace, církevní organizace, ale i kraj nebo obec.
Základní ideou pečovatelské služby je snaha o zvýšení nebo alespoň udržení stávající kvality života klientů v jejich domácím prostředí a snaha o minimalizaci sociální exkluze. Z konkrétních úkonů můžeme jmenovat například pomoc při běžných činnostech při hygieně, příprava a poskytnutí stravy, úklid domácnost, vyřízení nutných pochůzek, doprovod k lékaři.
muž na vozíku

A za kolik

Ani u tak prospěšné činnost nelze očekávat, že bude klientům poskytována zcela zdarma, i když se zde najdou určité výjimky. Příjmy pro poskytovatele pak plynou z více zdrojů. Jde především o příjmy ze strany uživatelů služeb, dále pak ze státního rozpočtu, z různých dotací, evropských fondů, různých příspěvků a darů. V tomto systému existuje i bezplatná péče pro klienty a to především pro rodiny s malými dětmi, dále účastníkům odboje a lidem, kteří jsou účastni rehabilitace podle příslušného zákona. Bezplatná pečovatelská služba se vztahuje i na osoby, které byly v táborech nucených prací a konečně i jejich pozůstalým manželkám nebo manželům.

Odpočinek v Lednici

Jestliže už máte dost každodenního stresu, kterému se doma vystavujete skrz děti, které Vám nedají pokoj, zkuste vyzkoušet zaručenou relaxaci v Lednici.

Odpočinek v Lednici

Zkuste na chvilku vypustit a pro změnu si zkuste vychutnat odpočinek, který si zajisté zasloužíte. Wellness hotel Lednice, Vám nabídne relaxaci, kterou jen tak někde nenajdete. Ať už vyrazíte s kamarádkami, nebo pouze s manželem, určitě nebudete v tomto luxusním hotelu strádat.

valtický areál

Hotel je vybaven nejmodernějším vybavením, jako je třeba infrasauna, finská sauna pro 6 osob, masáže a v neposlední řadě také vířivá vana. Hotel je vybaven 50 pokoji s celkovým počtem 105 lůžek. Hotel má široké využití, jako je luxusní jídlo, vlastní pivovar, vinný sklípek s možností degustací a dalších vymoženosti, které nabízí. Výhodou je zámek, který je vzdálený pouhých 100 metrů od hotelu, ke kterému náleží také zámecké zahrady. To vše završuje příjemný personál, který Vám kdykoliv se vším pomůže. Hotel nemá žádný zákaz na mazlíčky, ale ba naopak, můžete ho vzít sebou a za denní poplatek může strávit prodloužený víkend s vámi. Zajisté budete rádi, že jede s vámi a nebudete muset shánět hlídání.

V hotelu a v jeho okolí se pořádají nejrůznější akce a zábava jak pro děti, tak pro dospělé. V hotelu je přímo zázemí, pro firemní akce, nebo konference a pojme až 200 lidí. Často se zde konají svatby a narozeninové akce, protože zdejší zahrady jsou zkrátka neuvěřitelně nádherné. Dobré je, si však termín rezervovat dlouho dopředu, protože zájem je zde opravdu velký. Ve volném čase můžete vyrazit na památky v blízkém okolí, kterých je tu nespočet. Děti pak ocení určitě projížďky na koních, veslování na loďkách, či koupání v místním mlýnském rybníce. Zkrátka každý si zde určitě přijde na své.

Lednický areál

Pokud se tedy rozhodujete, kam letos vyrazit na dovolenou nebo na prodloužený víkend, zkuste se pozastavit nad touto nádherou. Třeba právě Vás, upoutá Lednicko – valtický areál na tolik, že se sem budete rádi vracet s rodinou nebo s přáteli

Nechejte se inspirovat zajímavým způsobem ekologie

PET lahve nejsou zrovna ekologickým vynálezem. Jsou však neuvěřitelně praktické, stejně jako levné na výrobu. To znamená, že je jejich využití mimořádně oblíbené, a tak se není čemu divit, že tento typ plastu člověk vidí na každém kroku. Bohužel pro tento obalový materiál je problém s recyklací, která nemůže probíhat ostatečně efektivně, protože zkrátka tohoto odpadu je příliš mnoho. Je proto mnohem rozumnější volba podívat se po alternativě. Ta může přitom spočívat v mnohém, avšak nejvíce se osvědčilo následující:čiré PET lahve

 • Skleněné láhve = dají se využívat neustále, stačí je jenom správně čistit, případně nedopustit, aby se vám rozbily
 • Filtrační konvice = i když jsou také plastové, jsou na mnoho použití, neboť stačí dokupovat pouze filtrační patrony, čímž jsou v podstatě taktéž omezeno použití plastu
 • Filtrační jednotky pro vodovodní kohoutky = můžete pít normální vodu z kohoutku, a to s vědomím, že taková voda je zdravotně nezávadná, navíc chutná mnohem více

A to je vlastně i odpověď na to, jak jsme se zbavili PET lahví https://www.imperialmedia.cz/jak-jsme-se-zbavili-pet-lahvi/. Náhrada klasických PET lahví nějakou alternativou vždy vede k nějakému pozitivnímu dopadu na životní prostředí. Případně stačí, když je člověk svědomitý, a snaží se tento plastový obal využít i vícekrát, než jenom jednou. Pakliže vy takoví jste, pak jedině dobře pro vás.odpad v podobě plastu

Jak je na tom recyklace těchto obalů?

V poslední době se i větší výrobci oblečení nebo obuvi rozhodli, že podpoří ekologii. To, zdali to je jenom reklamní tah, nebo skutečně projev dobré vůle, to se nikdo asi nedozví. Pravdou však zůstává, že tito výrobci se snaží sestavit celé modelové řady oblečení a obuvi, která je založená na plastovém recyklátu. Pokud by si z tohoto vzal příklad každý výrobce, a snažil se alespoň část své produkce zaměnit za tu z plastového recyklátu, je velmi pravděpodobné, že by se na PET láhve začalo nahlížet jinak.

Hra, která rozhodně není prvoplánová

Od prvního nápadu využít pro reálné hraní her moderní technologie, uplynulo už neuvěřitelných čtyřicet let. Od té doby hry, které známe pod označení LASER GAMES, ušly opravdu dlouhou cestu. Postupem času do nich jejich tvůrce zakomponovali laserové technologie i prvky sci-fi.billboard-right

 • Právě z tohoto důvodu jsou velice lákavé zejména pro mladou generaci.
 • Hraní se ale nevyhýbají lidé všech věkových kategorií.

Cíl hry je jasný a zcela logický. Je nutné nasbírat co nejvíce bodů nebo v určitém časovém úseku splnit nějaký náročný úkol. Naprostou klasikou se stalo například dobytí základny nebo uloupení standarty.

 • Hru je možné hrát jak ve speciálně upravených interiérech, tak i ve venkovních prostorách.

Vykročte do jiné dimenze

Hra se pochopitelně stala brzy velice oblíbenou a pronikla doslova do celého světa. Dobrou zprávou je, že se na své cestě nevyhýbá ani České republice. Laser games Praha vám tak může nabídnout opravdu neomezené množství zábavy a adrenalinu. Díky velké nabídce různých her sem mohou zavítat zkušení hráči i naprostí začátečníci. Některé hry jsou týmové, ale pokud jste raději jen „sám za sebe“, pak není problém zahrát si hru, ve které zodpovídáte jen za svůj osud.

 • V žádném případě se nejedná jen o jednoduchou „střílečku“, ve které máte za úkol zlikvidovat co nejvíce protivníků.
 • Hry jsou koncipovány tak, aby byly nejen zábavné, ale měly i něco navíc.

  • Můžete tedy vkročit do labyrintu anebo navštívit svět dávných Aztéků.

labyrint (51)

Hra prověří nebo dokonce i upevní vztahy

Laser games jsou stále více využívané pro stmelení pracovních týmů. Mnoho zaměstnavatelů si uvědomuje, že jen dobře sehraný pracovní kolektiv je pro něho efektivní. Proto využívají této možnosti jako dárku pro své podřízené.

 • V tomto případě je jisté, že se lidé skutečně poznají a naváží úzké vztahy.
 • A to se pochopitelně projeví i na pracovních výkonech celého kolektivu.

Strašák GDPR

Jedná se o nový způsob ochrany osobních údajů všech osob žijících na území Evropské unie. Cílem tohoto projektu je hájit občany proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji. se musí uplatňovat ve všech firmách a institucích, která pracují s daty jednotlivých občanů. Pokud někde někdo tato pravidla poruší, hrozí mu až astronomické pokuty a sankce. Tato pravidla byla zavedena v platnosti 25. května 2018. V České republice nahradila právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice související se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Díky tomu, že nová pravidla byla přijata ve formě evropského nařízení, znamená jednotnou platnost ve všech státech Evropské unie. Výhodou je, že je teď vlády jednotlivých států a zákonodárci nemohou jakkoli přizpůsobit místním zájmům a potřebám lobbistů.
gdpr data
Momentálně se jedná o doposud nejvíce ucelený soubor pravidel na ochranu dat na světě. Pravidla se dotýkají úplně každého, kdo shromažďuje a zpracovává osobní data občanů Evropské unie, a to včetně institucí a firem, které jsou mimo území Evropské unie, ale na evropském trhu působí. Také se týkají těch, kteří pracují s uživateli na webu, neboť GDPR také chrání digitální práva uživatelů. Evropská legislativa, která doposud řídila zákony o ochraně osobních údajů, už byla zastaralá, neboť v roce 1995, kdy byla vydána, ještě neexistovaly sociální sítě ani řada dalších technologií.
gdpr data v mobilu
Bohužel už ale nyní víme, že GDPR v dnešní podobě je za technickým pokrokem zastaralé minimálně o pět let, neboť nepočítá s mnoha problémy, jako je například to, že zaměstnanci v práci užívají své vlastní laptopy nebo mobily, ve kterých jsou citlivá data uloženy.
Dalším a velmi závažným důvodem, proč byla nová nařízení ohledně soukromí přijata, byla zjištění, že tajné služby států mimo Evropskou unii, ve velké míře hromadily údaje o evropských občanech. Soukromí se tak stalo velmi vzácným artefaktem dnešní doby, a čím více nám život prostupují výdobytky moderní doby, tím více naše soukromí ztrácíme.

Jsme připraveni na léto i na zimu

Pořádáte zimní trhy? Oslavujete den obce? Pořádáte velkou letní svatbu pod širým nebem? Nebo dokonce organizujete venkovní festival? Tím nejdůležitějším, co pro takovou akci potřebujete, je pronájem elektrocentrály. Zajistí vám totiž stabilní a kvalitní zdroj elektrické energie, na který můžete s klidem napojit všechny potřebné přístroje.

stroj

Jaké vám to nabídne výhody?
Kromě samotného zapůjčení na konkrétní akci vám tomu nabízíme i kompletní servisní služby. Tým našich mechaniků centrálu přiveze, připraví ke spuštění, zapojí a bude dohlížet po celý průběh akce na její hladký chod. Po jejím skončení vše opět sbalí a odvezou. Vy tak nebudete mít žádnou práci navíc a v průběhu akce budete mít k dispozici stabilní zdroj energie.

Kolik za pronájem zaplatíte?
Cena se odvíjí od výkonu a stáří přístroje, také od vzdálenosti místa konání a od příslušenství, které bude potřeba vzít s sebou. Někomu stačí elektrocentrála, ale někdo potřebuje i kabelové vedení a mnoho dalšího. Základním strůjcem ceny je i doba, na kterou si budete přístroj půjčovat. Můžete nám napsat nebo zavolat a my vám vytvoříme zdarma předběžnou cenovou kalkulaci. Poté se můžete v klidu rozhodnout.

Co všechno vám můžeme zajistit?
Kromě výše zmíněného zapůjčení a souvisejícího servisu, nabízíme servisní služby i stávajícím majitelům, zajišťujeme i prodej náhradních dílů a dalšího příslušenství. Vše je vám k dispozici v naší prodejně, nebo můžete objednávat telefonicky. Staňte se naším pravidelným klientem a budete moci čerpat řadu dalších výhod.

motor

Věrnost se vyplatí.
Být naším stálým klientem se vám opravdu vyplatí. V případě opakované a dlouhodobé spolupráce, kterou uzavřeme smluvně, vám můžeme nabídnout výhodnější ceny našich služeb. Týká se to nejen pronájmů, ale i servisu a prodeje náhradních dílů. Čím více našich služeb využíváte, tím více můžete ušetřit.