Peníze · 27.6.2018

I smrt upravuje zákon

Pokud nám odejde milovaný člověk, chceme se s ním důstojně rozloučit, a to tak, jak si přál. Zařizování pohřbu není nic příjemného, v pohřebním ústavu vám jistě vyjdou se vším vstříc, ale je to hlavně zátěž na psychiku, ten, komu odejde někdo blízký, prochází těžkou duševní zkouškou.
Jestli nevíte, na koho se obrátit, určitě vám pomohou vybrat ten správný pohřební ústav stránky Sdružení pohřebnictví. Pokud dojde k úmrtí doma, vše je jen na vaší volbě, případně na posledním přání zemřelého. Jestliže doje ke smrti v nemocnici, lhůta pro zajištění pohřbu činí devadesát šest hodin.
bílá rakev.jpg
Veškeré postupy týkající se poslední cesty se řídí zákonem o pohřebnictví č. 193/2017 Sb., Zákon o pohřebnictví (vystřídal do té doby platný zákon č. 256/2001 Sb.) . Tento právní předpis upravuje vše, co se týká smrti od rakví, uložení těl, balzamace i samotných hřbitovů. Důvodem této úpravy bylo hlavně to, aby zákon o pohřebnictví byl v souladu se zákoníkem občanským.
Zásadní změnou je především novela týkající se provozování pohřební služby, krematorií a samotné konzervace. Na všechny tyto úkony musí být vystavena koncese. Ten, kdo o takovou koncesi zažádá, by měl splňovat jistá kritéria, tedy požadovaný stupeň vzdělání s praxí, pokud se týká balzamování, osoby ji provádějící nemusí mít vystudovanou zdravotnickou školu. Měli by však projít speciálním kurzem, aby tuto činnost mohly vykonávat.
socha na hrobě.jpg
Poté, co nabyl účinnosti nový zákon, musí provozovatelé předložit provozní řád hygienické stanici příslušné místo podnikání a požádat o jeho schválení, vše musí být v souladu se zákonem. Pro majitele pohřebních ústavů to znamená další administrativní zátěž, nad dodržováním všech ustanovení pak dohlíží kromě zmíněných hygienických stanic i úřady živnostenské a krajské.