Služby · 29.4.2023

Online sledování zásilek

Dnes snad každá doručovatelská a přepravní společnost nabízí službu k online sledování zásilek, ale mnoho lidí o tom stále neví a nebo nedokáže tuto funkci plně využít.
doručovací dodávka
Důležité je při podání zásilky převzetí a nevyhození podacího lístku nebo jiného dokladu. Ten kromě příjemce a odesílatele obsahuje i důležité informace ke sledování zásilky. Aby byl lístek platný, musí být vždy potvrzený nebo podepsaný od pracovníka, který zastupuje přepravní společnost. Na dokladu jsou také zpravidla údaje o velikosti nebo hmotnosti zásilky. Nezapomeňte uvést, pokud se jedná o křehké zboží nebo o zboží, které musí být postaveno pouze na jednu stranu. Tyto zásilky musí být řádně označené.
Každá zásilka má své unikátní číslo a to je uvedené na lístku. Podle tohoto čísla lze zásilku sledovat na internetu pomocí služby, které se často říká track&trace. Po zadání čísla na webu se Vám ihned zobrazí informace, kde se zásilka nachází a nebo zda jej příjemce přijal či odmítl. Když se Vám bude zdát, že zásilka na jednom místě čeká příliš dlouho, kontaktujte přepravní společnost, zjistěte si její opravdový stav a ujistěte se, že není ztracena.
Vhodným prostředkem ke sledování zásilky je také možnost nechat si zasílat informace pomocí SMS na mobilní telefon, případně lze zásilku sledovat pomocí automaticky zasílaných emailů. Nejmodernější přepravní společnosti nabízejí aplikace pro Android a iOS, díky kterým můžete mít stav své zásilky plně pod kontrolou.
krabice na autě
Vzhledem k množství posílaných dopisů a balíků není výjimkou, že se některé zásilky zatoulají a jejich cesta k příjemci je zdlouhavá. Balíček může být častou manipulací poškozen a nebo se dokonce  může  ztratit. Používejte online sledování zásilek a jakmile se Vám něco nebude zdát, kontaktujte přepravce, možná tak zachráníte svoji zásilku před zničením nebo ztracením a nezklamete tak příjemce.