Peníze · 4.1.2018

Hypotéka od Komerčky

Komerční banka je jednou z našich nejstarších bank, počet jejích klientů neustále roste.
Pro účely bydlení nabízí kromě klasické a americké hypotéky i další možnosti spojené s bydlením, rekonstrukcí, přestavbou či koupí bytového vybavení.
štítek na klíčích
Klasická hypotéka
Částku je možné poskytnout do výše až 90% zastavené nemovitosti se splatností 30 let. Koupit lze nemovitost, družstevní byt, vypořádat spoluvlastnické či dědické nároky, rekonstrukci či modernizaci, výstavbu nového domu, příp. přefinancovat již poskytnuté úvěry.

Americká hypotéka
Pokud máte možnost zastavit nemovitost ve vašem vlastnictví a využít půjčku na cokoliv, je zde americká hypotéka. Poskytnuta může být do 70% ceny nemovitosti od 200 000,- Kč až do výše 10 milionů korun se splatností do 20 let a půjčené peníze lze čerpat po dobu dvou let. Výhodou je, že nemusíte dokládat, na co konkrétně jste peníze použily.

Předhypoteční úvěr
Poskytuje se na krátkou dobu pro případ financování bydlení, pokud ještě není možné zajištění nemovitostí, lze jej také využít na rekonstrukci, příp. na proplacení zálohových faktur. Bez zajištění může být poskytnut do částky tří milionů korun. Jeho čerpání je účelové a musí být doloženo požadovanými doklady.
konstrukce dřevostavby
Rychloúvěr
V případě, že máte uzavřené stavební spoření a potřebujete poskytnout určitou částku, je zde překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Využít ho lze, aniž jsou splněny podmínky pro čerpání běžného úvěru, není nutný ručitel ani zástava a max. poskytnutá částka je 700 000,- Kč. Kromě rekonstrukce je možné finanční prostředky použít i na vybavení bytu.
Hypotéku je možné sjednat i prostřednictvím internetu, vyhodnocení žádosti je dle platného ceníku zpoplatněno 2 900,- Kč, vyhodnocení rizik se pohybuje od 1 000,- Kč do 4 500,- Kč, je však možné využít různých akcí, kdy jsou poskytovány slevy na poplatcích.