Nezařazené · 17.2.2023

Obklopuje vás elektrosmog


Zkuste si nÄ›kdy dát práci s tím, že se posadíte, vezmete kus papíru a obyÄejnou tužku a provedete si sami pro sebe soupis veÅ¡kerých zdrojů záření, které se vyskytují u vás doma – ve vaÅ¡em bytÄ›, nebo na pracoviÅ¡ti. Abyste vÄ›dÄ›li, co vÅ¡e mezi tyto zdroje zahrnout, zde je malá nápovÄ›da: myÄka, mrazniÄka, ledniÄka, elektrický sporák, veÅ¡keré další elektrické domácí spotÅ™ebiÄe, dokonce hraÄky s bezdrátovým ovládáním, dálkový ovladaÄ na televizi a další dálkové ovladaÄe, zabezpeÄovací systém, mikrovlnná trouba, mobilní internet, poÄítaÄ, mobilní telefon, rádio, televizor…

Nabízíme řešení

Dále vezmÄ›te v úvahu, jestli se váš dům nebo vaÅ¡e pracoviÅ¡tÄ› nenachází blízko trafostanice Äi nÄ›jaké rozvodné silové sítÄ›, Äi zda nejste trvale vystavení základnovým stanicím GSM nebo vysílaÄům VKV. Až si tento soupis udÄ›láte, zamyslete se nad svými zdravotními symptomy – od banální nervozity a neklidu, pÅ™es bolesti hlavy a migrénu, až po poruchy pamÄ›ti, alergie, poruchy soustÅ™edÄ›ní a uÄení, poruchy srdeÄního rytmu, kardiovaskulární onemocnÄ›ní Äi dokonce rakovinu. Ano, vaÅ¡e zdravotní potíže jsou s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností způsobeny elektrosmogem, proti kterému je tÅ™eba se bránit. Nabízíme vám Å™eÅ¡ení!