Auto moto · 29.4.2023

Účastník dopravní nehody


Nikdo z nás si nepřeje, aby se stal účastníkem dopravní nehody. Ať jde o malou nehodu nebo větší záležitost, vždy jde o situaci nanejvýš stresovou a zatěžující naši nervovou soustavu. A je tomu i ve chvíli, kdy dojde k poškození pouze majetku nebo kdy se vlastně ani nic nestane. Naše tělo se s takovým šokem pere ještě hodně dlouho. A to pomineme situace, kdy dojde ke krvavým zraněním, v nejhorším případě k úmrtí.
nabourané auto.jpg
Dnes se již v autoškolách běžně vyučuje i zvládání takových situací. Žák autoškoly si tak na modelové situaci vyzkouší, jak se chovat při dopravní nehodě, nacvičí si, co je třeba udělat. Stejně jako žák, který se připravoval do školy na zkoušku, i takový žák pak tyto nácviky jako když najde. I když samozřejmě vždy pracují nervy, co máme nacviče, jsme schopni automaticky vykonat. A to je v některých situacích životně důležité.
nakládání auta.jpg
Jak se chovat při dopravní nehodě
–        oblékneme si reflexní vestu  a vyjdeme ven obhlédnout situaci
–        zapněte světla a snažte se dostat všechny schopné účastníky nehody do bezpečné zony mimo vozovku
–        především zjišťujeme, zda jsou na místě zranění a jestli potřebují první pomoc
–        v případě zranění voláme Rychlou záchranou službu
–        je-li to nutné, postupujeme podle pokynů zdravotníckého pracovníka na telefonu do příjezdu lékaře
–        požádáme další lidi, aby označili nehodu výstražným trojúhelníkem
–        pokud jde o lehčí nehodu, vyhodnotíme situaci a případně voláme policii
zničené auto.jpg
Kdy volat policii k dopravní nehodě?
1/ voláme určitě, jsou-li na místě zranění nebo mrtví
2/pokud je škoda na vozidle větší než 100 000,- Kč
3/pokud nelze zajistit plynulost provozu vlastnímu silami
4/pokud se nemůžeme dohodnout, kdo nehodu zavinil
5/pokud máme dojem, že další účastník nehody je pod vlivem návykové látky
Pokud se dokážeme na všem s druhým aktérem nehody dohodnout a neplatí výše uvedené skutečnosti, stačí, když se dohodneme na dalším mezi sebou a v klidu vyklidíme vozovku, což se snažíme udělat co nejdříve.